The Nurse And Technologist session

ЗАЛА АЛЕКО

The Nurse and Technologist Session, part of BEC 2023, will offer to the healthcare professionals a forum for exchange of experiences and discussions dedicated to the latest advances in interventional and endovascular strategies for treatment of cardiac and vascular patients. The session will include lectures, discussion panels and LIVE CASES, part of the main scientific program, with direct broadcasting from angiography laboratories from two hospitals.

Сестринската сесия, част от BEC 2023, ще предложи на специалистите по здравни грижи форум за обмяна на опит и дискусии посветени на най-новите постижения в интервенционалните и ендоваскуларни стратегии за лечение на сърдечните и съдовите пациенти. Сесията ще включва лекции, дискусионни панели и случаи на живо, част от основната научна програма, с директно включване от ангиографскии лаборатории от две болници.

Program Nurse And Technologist session 2023

Модератори:     Вержиния Клисурска, Надя Миланова, Катя Ангелова, Павлина Боснева
09.00 – 09.15    Откриване на сестринската и лаборантска сесия ⋆  Иво Петров
09.15 – 09.30    Синдром на вена кава супериор. Анализ на интервенционалните и медикаментозни възможности за лечение ⋆  Павлина Боснева
09.30 – 09.45    Основни грижи за пациент след ТАVI процедура ⋆  Милена Петрова
09.45 – 10.00    Мотивация и професионална реализация на ПЗГ в сферата на инвазивната диагностика
 ⋆  Таня Попова
10.00 – 10.40    LIVE CASE TIPS AND TRICKS
(St. ANNA HOSPITAL)
10.40 – 11.00   Кардио МР - Подготовка на пациента и индикации ⋆  Д-р Глория Адам
11.00 – 11.30    Кaфе Пауза
11.30 – 11.45    Емболизация на миомни възли  ⋆   Д-р Г. Добрев
11.45 – 12.00    Ролята на мед.сестрата при Криоаблация ⋆ Катя Ангелова, Милена Георгиева
12.00 – 12.15    Ендоваскуларна техника при алкохолна аблация на вена на Маршал - Представяне на клиничен случай ⋆ Илияна Петрова
12.15 – 12.30    Workshop – Запознаване с консуматива използван по време на Електрофизиологични процедури
12.30 – 12.45    Разпознаване симптоми на ОМИ – Сестрински грижи при пациент след стентиране ⋆ Мюжгян Хасан
12.45 – 13.00    Представяне на клиничен случай на пациент от съдова хирургия ⋆ Захарина Павлова
13.00 – 14.00    Обяд
14.00 – 14.15    Спешни състояния  в катетеризационата лаборатория ⋆  Надя Миланова
14.15 – 14.30    Специфични грижи за пациент след каротидно стентиране ⋆ Йоана Иванова
14.30 – 14.45    LIVE CASE – Renal Restenosis and AAA/EVAR (CITY CLINIC)  
14.45 – 15.00    Оценка на обучението в областта на инвазивната рентгенология от студенти рентгенови лаборантиот МК“ Йорданка Филаретова“  ⋆  Петранка Гагова, Красимир Гедов, Виолета Иванова
15.00 – 15.15    HARTMAN – презентация
15.15 – 15.30    TAVI – Ендоваскуларно лечение на аортна стеноза
15.30 – 15.45    Ролята на медицинската сестра при пациенти с остър инсулт ⋆  Д-р Ваня Денева
15.45 – 16.00    Инвазивна диагностика и лечение на БТЕ ⋆ Адриана Гълъбова
16.10 – 16.30    Кафе пауза
16.30 – 16.45    Ендоваскуларно лечение при аневризми дисекации на аортата ⋆  Д-р Страхил Василев
17.00 – 18.10    LIVE CASE – Transjugular Intrahepatic Portocaval shunt – TIPS
18.10 – 18.25    Закриване на сестринска сесия
19.00    Gala dinner